Temat: Animacja-RE/animacja

https://issuu.com/lostandfoundmegazine/docs/2019_25_lostandfound_mega_zine_pl

SPIS TREŚCI

DZIAŁ POEZJI pod red. Piotra Kasperowicza:

Piotr Szreniawski

Sylwester Gołąb

Adam H. A. Michniewicz

Magdalena Zawadzka

Dymna Kruk

Kamil Galus

Małgorzata Anna Bobak Końcowa

Mieszko Rybiński

DZIAŁ PROZY pod red. Łucji Lange:

Mateusz Kocowski

Anna Rybkowska

Justyna Michniuk

Mateusz Antczak

GALERIA:

Grażyna Ambrożek — AEGIS ART

Kasia Miko / Madame Miko

Elena Baila Albrizzi

Adam ERTU Topolski

PREZENTACJE:

Wywiad z Darią Solar

Wywiad z Pauliną Buczyńską

Wywiad z Moniką Szpener

Artykuł Adriany Lisowskiej

ZESPÓŁ L&F:

REDAKTORKA NACZELNA: Łucja Lange

KOREKTA ANGIELSKA: Edward Lowczowski

KOREKTA POLSKA: Łucja Lange

TŁUMACZENIA NA ANGIELSKI: Zofia Piwowarska, Łucja Lange

TŁUMACZENIA NA POLSKI: Łucja Lange

TEKSTY: Piotr Kasperowicz, Łucja Lange

PRACE WIZUALNE: Łucja Lange

PDF DO ŚCIĄGNIĘCIA

EPUB DO ŚCIĄGNIĘCIA

Creative Commons License


Magazyn dostępny jest na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.